در سال های اخیر فناوری اطلاعات جهت ایجاد روابط نزدیکتر با مشتریان، افزايش سهم کل بازار خدمات بانكي و افزایش درآمد به کمک بانک‌ها آمده است. هر بانکی که بتواند قبل از رقبا نیازهای مشتریان را شناسایی کرده و برای آنها متدولوژی، استاندارد، فرآیند و سیستم‌های نرم‌افزاری فراهم نماید در میدان رقابت پیروز خواهد بود.
با توجه به نیاز شبکه بانکی کشور به این مهم، گروه فناوری اطلاعات آتیه ویستانگر(آوین) با تجربه‌ و سابقه‌ای که در صنعت بانکداری دارد، انتخابی مطمئن در طراحی و پیاده سازی سیستم های نرم افزاری جهت عملیاتی نمودن راهکار جامع و یکپارچه در حوزه ارائه خدمات بانکی می‌باشد.