رشد فناوری اطلاعات همزمان با توسعه سازمان‌ها، ارائه و توسعه راهکارهای سازمانی را به امری حیاتی در کسب و کار تبدیل نموده است. از سوی دیگر افزایش اثربخشی و کارایی در راستای مدیریت نوین و با تمرکز بر استانداردها، چارچوب‏ها و مدلهای منطبق بر فناوری‌های نوین و ... قابل دستیابی است. استفاده حداکثری از فرصت‏ها و دوری از تهدیدها نیز امری است که ما همواره به دنبال آن بوده و هستیم. بر این اساس آوین با به کارگیری متخصصان با تجربه در کنار جوانان مستعد و نخبه علمی، کسب وکارها را حرفه‏ای‏تر، علمی‏تر و به‏روزتر راهبری خواهد نمود.