ارائه مشاوره ، طراحی و پیاده سازی دیتاسنتر ، شامل بهینه سازی وضعیت فعلی ، Cable Management ، طراحی سیستم Cooling ، سیستم UPS و ژنراتور ، سیستم مانیتورینگ شرایط محیطی و ...