امروزه نفوذ گسترده فناوری دیجیتال در زندگی روزمره سبب بوجود آمدن تغییرات گسترده در سبک زندگی مردم و مدل کسب و کارها گردیده است. تحول دیجیتال با فراهم آوردن امکان ارائه خدمات شخصی‏سازی شده، رویکرد جدیدی پیش روی کسب و کارها اعم از موسسات مالی، موسسات تجاری، صنایع دفاعی و نظامی و ... جهت دستیابی به این مفهوم ایجاد نموده است.