امروزه سازمان‌ها به شدت متکی به تکنولوژی‌هایی هستند که هر کدام از آ‌ن‌ها دارای ویژگی‌ها و کاربردهای متفاوت و منحصربه‌فرد هستند. هر سازمان بالغی بسته به تعداد و عمق فرآیندهایش از یک یا چند نرم افزار سازمانی استفاده می کند که ممکن است با هم در ارتباط باشند طوری که نرم‌افزارهای کاربردی میتوانند به صورت مستقل و به منظور تأمین نیازهای بخش خاصی از سازمان تولید و توسعه ‌یابند و یا بصورت یکپارچه در قالب یک مجموعه واحد از فرایندهای کسب‌وکار و به عنوان یک نیاز و اولویت نمود پیدا ‌کنند.
گروه فناوری اطلاعات آتیه ویستانگر(آوین) با متخصصین حرفه‏ای و با تکنولوژی‌های به‌روز توانایی تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای مستقل و یا یکپارچه موردنیاز و خاص شرکت‌ها و سازمان‌ها و یا یکپارچه سازی نرم‌افزارهای موجود آنها را دارد.