یکی از مهمترين تغییرات سازمان­هاي امروزی نسبت به گذشته ناپايداري محيط آنها و فشرده‏شدن رقابت ناشي از جهاني‏شدن است که این امر خود باعث تغيير كسب و كار، تغيير ماموريت‌ها و ساختارهاي سازماني و تغييرات سريع فناوري شده است. از این رو معماری سازمانی به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در همسوسازی فناوری اطلاعات با کسب وکار به شمار می­آید. گروه فناوری اطلاعات آوین شما را پیاده‏سازی هرچه بهتر امور مربوط به معماری سازمانی و بلوغ معماری همراهی می‏نماید.