این واحد با تکیه بر دانش فنی و کارشناسان خبره خود مفتخر به دریافت گواهی افتا در حوزه خدمات فنی گردیده و در موارد زیر اقدام به ارائه خدمات ICT می نمایند .