امروزه اکثر شرکت‏ها نگران ریسک‏های فناوری اطلاعات خود هستند، به ویژه شرکت‏هایی که در فضای کسب و کاری مربوط به فناوری اطلاعات مشغول به فعالیت می‏باشند. توجه به این ریسک‏ها و هدایت نمودن آنها به حیطه تحت کنترل می‏تواند باعث نجات کسب و کار از نابودی گردد. متخصصان و کارشناسان زبده گروه فناوری اطلاعات آوین شرایط را برای تمام سازمان‏هایی که خواهان ثبات بالا و امنیت در کسب و کار خود هستند فراهم می نماید.