گروه فناوری اطلاعات آتیه ویستانگر(آوین) با بهره‏گیری از دانش مدرسان و متخصصین حرفه‏ای و با سابقه در راستای افزایش تخصص نیروی انسانی سازمان‏ها و در نتیجه ارتقاء سطح کیفی خدمات و محصولات سازمانی، دوره‏های تخصصی در زمینه‏های مختلف فناوری اطلاعات اعم از مدیریت سرویس فناوری اطلاعات، حاکمیت فناوری اطلاعات، مدیریت پروژه‏های فناوری اطلاعات، مدیریت فرآیندها و ... برگزار می‏نماید.