انجام کلیه خدمات پسیو شامل طراحی ، پیاده سازی و مستند سازی زیرساخت شبکه و دوربین های مداربسته