این واحد با بهره‌گیری از متخصصان کارآمد و تکنولوژی‌های روز، در زمینه توسعه نرم‌افزارهای کاربردی سازمانی و صنعت بانکداری و همچنین مشاوره و نظارت بر راه‏اندازی سامانه‏های راهبردی و عملیاتی فعالیت می‌کند.